İsmi Azam Duası Ve Anlamı

14 yorum
589 views

Sevgili Müslümanlar İsm-i Azâm Bizi Yaradan Cenab-ı Allah’ın En Büyük İsmi Olarak bilinir.Mutasavvıflar Arasında varlığı Kabul Görmüştür.

İsm-i Azâm Mutasavvıflara Göre Sadece Peygamberler ve Velilerin bildiği Söylenir.

İsm-i Azâm İle Başladığınız Tüm Duaların Kabul Gördüğü Bilinir.İsm-i Azâm İle Yapılan Tüm Dilekler Yerine Getirilir.

Gerçek Hayatta Allah (C.C)’ün Hangi İsminin İsm-i Azâm Olduğu Çoğu Zaman Tartışılmıştır.

O Yarattıklarını Korur, Ondan Başka İlah Yoktur.O Rahman Ve Rahimdir.

İsm-i Azâm Dua’sının Bir bölümünün Anlamı :

Allahım Tüm Hamd’lerim Sanadır ve Senin İçindir.Tüm Nimetleri Bizlere Veren Sensin.

Sen İkram Sahibi ve Tüm Dünya’yı Ayakta Tutansın.

Sen Hayat Sahibisin.

İsmi Azam Duası :

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhumme innî es’eluke bienne lekel hamde lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannânü yâ mennânü.

Yâ bedîyas semâvâti vel erdı yâ zel celâli vel ikrâm.

Yâ hayyu yâ kayyûmü, lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimin..

Allâhumme innî es’eluke biennî eşhedu enneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ehadus samedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad..

Elif lâm mîm.

Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm.

Ve ilâhüküm ilâhun vâhid lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîym..

Yâ zel celâli vel ikrâm..

Yâ erhamer râhimîn.

Allâhumme innî es’eluke bienneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel vahidul ehadul ferdus samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehû kufuven ehad,

Lâ ilâhe illâhu * vahdehû lâ şerîke leh.

Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ kulli şey’in kadîr..

Lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym,

Es’eluke bismikel eazzil ecellil ekram,

Rabbî rabbî rabbî yâ rabbî yâ rabbi yâ rabbî lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,

Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ kulli şey’in kadîr,

El hamdü lillâhi ve sübhânallâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym

İsmi Azam Dua’sını İhlaslı Bir Şekilde okuyan Müslümanlara Allah (C.C) Arzulanan Herşeyi Kişilere Verir.Tüm İsteklerini Hemen Gerçekleştirir.

KALP cİLASI ;

Ey Ademoğlu Koruduğum Müslümanlar Hariç Geride Kalanların Hepsi Günahkardır.Bu Günahkarlar İstiğfar Ederse Affederim, Ey Ademoğlu Bana Ortak Koşmadan Huzuruma Gelirsen Senin Ne Kadar Günahın Olursa Olsun Mağfiretle Karşılarım.

Hz.Muhammed (S.a.v) Buyururlar ;

Demir Nasıl Pas Tutuyorsa Kalplerde Öyle Paslanır.

Tüm Kalplerin Tek Cilası İstiğfardır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 26 Şubat 2014